HMS og kvalitetssystemer

For å sikre høy tilfredshet blant kunder og ansatte, er systematisk  HMS-arbeid og høyt fokus på kvalitet i alle ledd prioritert i IDEA Kompetanse.

 

Kvalitetssystemer

IDEA Kompetanse er sertifisert og benytter idag tre kvalitetssystemer:

ISO 9001:2015

ISO 14001: 2015

Equass Assurance

 

Equass Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. IDEA Kompetanse var aller første bedrift i Norge med Equass-sertifisering.